Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran 

4:15:31 PM 1397 / 02 / 30
   
 
 

 

 

 

 

مرکز تروما سینا

 
اخبار مرکزمقالات مرکز درScopusیافته های جدید مرکز مقالات مرکز در Pub Med

 

--1397 / 02 / 19  -12:22 تعداد مشاهدات :24


--1397 / 02 / 18  -13:33 تعداد مشاهدات :27


--1397 / 01 / 29  -13:46 تعداد مشاهدات :52

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار

--1396 / 12 / 28  -9:50 تعداد مشاهدات :61

دوازدهمین جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در روز یکشنبه مورخ 96/12/27برگزار شد.

--1396 / 12 / 28  -7:55 تعداد مشاهدات :52


--1396 / 12 / 22  -11:45 تعداد مشاهدات :67


--1396 / 12 / 12  -10:42 تعداد مشاهدات :117

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

--1396 / 03 / 02  -11:18 تعداد مشاهدات :359

براساس مطالعه منتشر شده توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات تروما سالیانه نزدیک به 9500 نفر ( 2.3 درصد جمعیت 400 هزارنفری و 7.5% خانوارهای منطقه کاشان و آران و بیدگل ) در حوادث ترافیکی داخل شهری دچار آسیب می شوند . نزدیک یک پنجم این اسیب دیدگان در بیمارستان بستری می شوند که هزینه بستری بیمارستانی این اسیب دیده گان برابر با 350 هزار دلار است.

--1395 / 03 / 05  -10:15 تعداد مشاهدات :904

صدمات مکرر مغزی در روستاییان به علت عدم دسترسی به تسهیلات بازتوانی بیشتر است

--1395 / 02 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :805