::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

1:42:38 AM 1395 / 09 / 21
   
 
 

trauma

 

 

 
مقالات مرکز در PubMedاخبار مرکزیافته های جدید مرکز

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

--1395 / 09 / 01  -10:59 تعداد مشاهدات :28


--1395 / 07 / 29  -9:6 تعداد مشاهدات :55


--1395 / 06 / 21  -8:34 تعداد مشاهدات :103


--1395 / 05 / 10  -11:35 تعداد مشاهدات :99

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهرداد مهدیان دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات تروما

--1395 / 05 / 10  -10:58 تعداد مشاهدات :108


--1395 / 02 / 05  -9:1 تعداد مشاهدات :204


--1394 / 12 / 27  -8:28 تعداد مشاهدات :200

 
براساس مطالعه منتشر شده توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات تروما سالیانه نزدیک به 9500 نفر ( 2.3 درصد جمعیت 400 هزارنفری و 7.5% خانوارهای منطقه کاشان و آران و بیدگل ) در حوادث ترافیکی داخل شهری دچار آسیب می شوند . نزدیک یک پنجم این اسیب دیدگان در بیمارستان بستری می شوند که هزینه بستری بیمارستانی این اسیب دیده گان برابر با 350 هزار دلار است.

--1395 / 03 / 05  -10:15 تعداد مشاهدات :164

صدمات مکرر مغزی در روستاییان به علت عدم دسترسی به تسهیلات بازتوانی بیشتر است

--1395 / 02 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :174