::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

10:58:30 AM 1396 / 05 / 03
   
 
 

trauma

 

مرکز تروما سینا

 
مقالات مرکز در PubMedاخبار مرکزیافته های جدید مرکز

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

--1396 / 04 / 25  -11:30 تعداد مشاهدات :23

امور کارگاه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می کند .....

--1396 / 04 / 25  -11:22 تعداد مشاهدات :19


--1396 / 04 / 25  -10:45 تعداد مشاهدات :20


--1396 / 03 / 02  -11:56 تعداد مشاهدات :118


--1396 / 02 / 04  -10:38 تعداد مشاهدات :139

چهارمین کنفرانس هفتگی در مرکز تحقیقات تروما برگزار گردید

--1395 / 11 / 18  -10:53 تعداد مشاهدات :377


--1395 / 10 / 14  -9:4 تعداد مشاهدات :403

 

--1396 / 03 / 02  -11:18 تعداد مشاهدات :113

براساس مطالعه منتشر شده توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات تروما سالیانه نزدیک به 9500 نفر ( 2.3 درصد جمعیت 400 هزارنفری و 7.5% خانوارهای منطقه کاشان و آران و بیدگل ) در حوادث ترافیکی داخل شهری دچار آسیب می شوند . نزدیک یک پنجم این اسیب دیدگان در بیمارستان بستری می شوند که هزینه بستری بیمارستانی این اسیب دیده گان برابر با 350 هزار دلار است.

--1395 / 03 / 05  -10:15 تعداد مشاهدات :595

صدمات مکرر مغزی در روستاییان به علت عدم دسترسی به تسهیلات بازتوانی بیشتر است

--1395 / 02 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :494