Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran 

8:11:29 PM 1400 / 01 / 30
   
   

دارای موافقت قطعی

1392/03/23

 

 

مرکز تروما سینا

 
اخبار مرکزمقالات مرکز درScopusیافته های جدید مرکز مقالات مرکز در Pub Med

 

--1399 / 12 / 23  -9:7 تعداد مشاهدات :44


--1399 / 12 / 16  -13:50 تعداد مشاهدات :45


--1399 / 12 / 03  -9:39 تعداد مشاهدات :53


--1399 / 10 / 08  -9:5 تعداد مشاهدات :84


--1399 / 07 / 23  -13:53 تعداد مشاهدات :141


--1399 / 06 / 26  -12:41 تعداد مشاهدات :148


--1399 / 06 / 01  -11:17 تعداد مشاهدات :164

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

--1399 / 04 / 03  -10:51 تعداد مشاهدات :188


--1396 / 03 / 02  -11:18 تعداد مشاهدات :963

براساس مطالعه منتشر شده توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات تروما سالیانه نزدیک به 9500 نفر ( 2.3 درصد جمعیت 400 هزارنفری و 7.5% خانوارهای منطقه کاشان و آران و بیدگل ) در حوادث ترافیکی داخل شهری دچار آسیب می شوند . نزدیک یک پنجم این اسیب دیدگان در بیمارستان بستری می شوند که هزینه بستری بیمارستانی این اسیب دیده گان برابر با 350 هزار دلار است.

--1395 / 03 / 05  -10:15 تعداد مشاهدات :1565

صدمات مکرر مغزی در روستاییان به علت عدم دسترسی به تسهیلات بازتوانی بیشتر است

--1395 / 02 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :4308