Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran 

12:14:53 PM 1396 / 08 / 28
   
 
 

 

 

مرکز تروما سینا

 
اخبار مرکزمقالات مرکز درScopusیافته های جدید مرکز مقالات مرکز در Pub Med

 

--1396 / 08 / 25  -13:22 تعداد مشاهدات :10


--1396 / 08 / 16  -13:16 تعداد مشاهدات :28


--1396 / 08 / 04  -11:51 تعداد مشاهدات :35


--1396 / 08 / 04  -8:51 تعداد مشاهدات :25

دومین نشست شورای دانشگاه در سال جاری روز شنبه مورخ 29/7/96 با حضور رییس دانشگاه و کلیه اعضا در سالن اجتماعات شهدای ستاد برگزار شد.

--1396 / 08 / 02  -12:22 تعداد مشاهدات :22


--1396 / 07 / 13  -13:6 تعداد مشاهدات :59

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (NIMAD) اعلام کرد...

--1396 / 07 / 03  -9:50 تعداد مشاهدات :47

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

--1396 / 03 / 02  -11:18 تعداد مشاهدات :182

براساس مطالعه منتشر شده توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات تروما سالیانه نزدیک به 9500 نفر ( 2.3 درصد جمعیت 400 هزارنفری و 7.5% خانوارهای منطقه کاشان و آران و بیدگل ) در حوادث ترافیکی داخل شهری دچار آسیب می شوند . نزدیک یک پنجم این اسیب دیدگان در بیمارستان بستری می شوند که هزینه بستری بیمارستانی این اسیب دیده گان برابر با 350 هزار دلار است.

--1395 / 03 / 05  -10:15 تعداد مشاهدات :695

صدمات مکرر مغزی در روستاییان به علت عدم دسترسی به تسهیلات بازتوانی بیشتر است

--1395 / 02 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :602