Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran 

3:47:12 AM 1400 / 08 / 04
   
   

دارای موافقت قطعی

1392/03/23

 

 

مرکز تروما سینا

 
اخبار مرکزمقالات مرکز درScopusیافته های جدید مرکز مقالات مرکز در Pub Med

 

--1400 / 06 / 31  -9:30 تعداد مشاهدات :38


--1400 / 05 / 23  -11:29 تعداد مشاهدات :2778


--1400 / 05 / 02  -10:45 تعداد مشاهدات :2717


--1400 / 04 / 26  -10:0 تعداد مشاهدات :2561


--1400 / 04 / 14  -10:8 تعداد مشاهدات :2434


--1400 / 04 / 01  -11:48 تعداد مشاهدات :2356


--1400 / 03 / 31  -13:23 تعداد مشاهدات :2249

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

--1399 / 04 / 03  -10:51 تعداد مشاهدات :1302


--1396 / 03 / 02  -11:18 تعداد مشاهدات :2046

براساس مطالعه منتشر شده توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات تروما سالیانه نزدیک به 9500 نفر ( 2.3 درصد جمعیت 400 هزارنفری و 7.5% خانوارهای منطقه کاشان و آران و بیدگل ) در حوادث ترافیکی داخل شهری دچار آسیب می شوند . نزدیک یک پنجم این اسیب دیدگان در بیمارستان بستری می شوند که هزینه بستری بیمارستانی این اسیب دیده گان برابر با 350 هزار دلار است.

--1395 / 03 / 05  -10:15 تعداد مشاهدات :2620

صدمات مکرر مغزی در روستاییان به علت عدم دسترسی به تسهیلات بازتوانی بیشتر است

--1395 / 02 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :5335