::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

7:30:54 AM 1396 / 03 / 02
   
 
 

trauma

 

مرکز تروما سینا

 
مقالات مرکز در PubMedاخبار مرکزیافته های جدید مرکز

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

--1396 / 02 / 04  -10:38 تعداد مشاهدات :53

چهارمین کنفرانس هفتگی در مرکز تحقیقات تروما برگزار گردید

--1395 / 11 / 18  -10:53 تعداد مشاهدات :287


--1395 / 10 / 14  -9:4 تعداد مشاهدات :321


--1395 / 09 / 21  -10:47 تعداد مشاهدات :301


--1395 / 09 / 01  -10:59 تعداد مشاهدات :349


--1395 / 07 / 29  -9:6 تعداد مشاهدات :376


--1395 / 06 / 21  -8:34 تعداد مشاهدات :449

 
براساس مطالعه منتشر شده توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات تروما سالیانه نزدیک به 9500 نفر ( 2.3 درصد جمعیت 400 هزارنفری و 7.5% خانوارهای منطقه کاشان و آران و بیدگل ) در حوادث ترافیکی داخل شهری دچار آسیب می شوند . نزدیک یک پنجم این اسیب دیدگان در بیمارستان بستری می شوند که هزینه بستری بیمارستانی این اسیب دیده گان برابر با 350 هزار دلار است.

--1395 / 03 / 05  -10:15 تعداد مشاهدات :492

صدمات مکرر مغزی در روستاییان به علت عدم دسترسی به تسهیلات بازتوانی بیشتر است

--1395 / 02 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :383