::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

4:34:39 AM 1396 / 04 / 04
   
 
 

trauma

 

مرکز تروما سینا

 
مقالات مرکز در PubMedاخبار مرکزیافته های جدید مرکز

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

--1396 / 03 / 02  -11:56 تعداد مشاهدات :60


--1396 / 02 / 04  -10:38 تعداد مشاهدات :92

چهارمین کنفرانس هفتگی در مرکز تحقیقات تروما برگزار گردید

--1395 / 11 / 18  -10:53 تعداد مشاهدات :334


--1395 / 10 / 14  -9:4 تعداد مشاهدات :361


--1395 / 09 / 21  -10:47 تعداد مشاهدات :341


--1395 / 09 / 01  -10:59 تعداد مشاهدات :390


--1395 / 07 / 29  -9:6 تعداد مشاهدات :423

 

--1396 / 03 / 02  -11:18 تعداد مشاهدات :63

براساس مطالعه منتشر شده توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات تروما سالیانه نزدیک به 9500 نفر ( 2.3 درصد جمعیت 400 هزارنفری و 7.5% خانوارهای منطقه کاشان و آران و بیدگل ) در حوادث ترافیکی داخل شهری دچار آسیب می شوند . نزدیک یک پنجم این اسیب دیدگان در بیمارستان بستری می شوند که هزینه بستری بیمارستانی این اسیب دیده گان برابر با 350 هزار دلار است.

--1395 / 03 / 05  -10:15 تعداد مشاهدات :542

صدمات مکرر مغزی در روستاییان به علت عدم دسترسی به تسهیلات بازتوانی بیشتر است

--1395 / 02 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :441