::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

12:53:00 AM 1395 / 08 / 02
   
 
 

trauma

 

 

 
مقالات مرکز در PubMedاخبار مرکزیافته های جدید مرکز

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

--1395 / 07 / 29  -9:6 تعداد مشاهدات :12


--1395 / 06 / 21  -8:34 تعداد مشاهدات :48


--1395 / 05 / 10  -11:35 تعداد مشاهدات :70

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهرداد مهدیان دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات تروما

--1395 / 05 / 10  -10:58 تعداد مشاهدات :83


--1395 / 02 / 05  -9:1 تعداد مشاهدات :182


--1394 / 12 / 27  -8:28 تعداد مشاهدات :183

شانزدهمین شماره مجله Archives of Trauma Research در 2016 March منتشر گردید.

--1394 / 12 / 20  -8:39 تعداد مشاهدات :199

 
براساس مطالعه منتشر شده توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات تروما سالیانه نزدیک به 9500 نفر ( 2.3 درصد جمعیت 400 هزارنفری و 7.5% خانوارهای منطقه کاشان و آران و بیدگل ) در حوادث ترافیکی داخل شهری دچار آسیب می شوند . نزدیک یک پنجم این اسیب دیدگان در بیمارستان بستری می شوند که هزینه بستری بیمارستانی این اسیب دیده گان برابر با 350 هزار دلار است.

--1395 / 03 / 05  -10:15 تعداد مشاهدات :127

صدمات مکرر مغزی در روستاییان به علت عدم دسترسی به تسهیلات بازتوانی بیشتر است

--1395 / 02 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :142