Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran 

12:17:17 PM 1397 / 09 / 23
   
 
 

 

 

 

 

مرکز تروما سینا

 
اخبار مرکزمقالات مرکز درScopusیافته های جدید مرکز مقالات مرکز در Pub Med

 

--1397 / 09 / 20  -12:7 تعداد مشاهدات :9


--1397 / 09 / 20  -11:38 تعداد مشاهدات :11

رئیس محترم مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها از مرکز بازدید کردند

--1397 / 09 / 07  -12:12 تعداد مشاهدات :41


--1397 / 09 / 07  -12:0 تعداد مشاهدات :28


--1397 / 08 / 23  -13:35 تعداد مشاهدات :52


--1397 / 08 / 23  -13:18 تعداد مشاهدات :55

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از موافقت قطعی با تاسیس مرکز تحقیقات تروما در دانشگاه خبر داد...

--1397 / 08 / 15  -12:40 تعداد مشاهدات :90

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

--1396 / 03 / 02  -11:18 تعداد مشاهدات :462

براساس مطالعه منتشر شده توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات تروما سالیانه نزدیک به 9500 نفر ( 2.3 درصد جمعیت 400 هزارنفری و 7.5% خانوارهای منطقه کاشان و آران و بیدگل ) در حوادث ترافیکی داخل شهری دچار آسیب می شوند . نزدیک یک پنجم این اسیب دیدگان در بیمارستان بستری می شوند که هزینه بستری بیمارستانی این اسیب دیده گان برابر با 350 هزار دلار است.

--1395 / 03 / 05  -10:15 تعداد مشاهدات :1002

صدمات مکرر مغزی در روستاییان به علت عدم دسترسی به تسهیلات بازتوانی بیشتر است

--1395 / 02 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :925