::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

12:38:48 PM 1396 / 02 / 08
 
  • آدرس مرکز: کاشان – کیلومتر 3 جاده راوند، بیمارستان شهید بهشتی- طبقه همکف، کد پستی: 81151/87159
  • تلفن: 55620634-031
  • پست الکترونیکی: trc@kaums.ac.ir
   
جشنواره پرتال