::قابل توجه پژوهشگران محترم ::

      Traum Research Center Affiliation :      Trauma Researh Center , Kashan University Of Medical Sciences , Kashan , IR Iran 

7:26:45 PM 1396 / 05 / 28
 
RSS اخبار مرکز تحقیقات تروما
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12   صفحه 2 از 12   تعداد اخبار اين گروه خبري: 114

چاپ هجدهمین شماره مجله Archives of Trauma Research

1395 / 09 / 21 -10:47


برگزاری دومین کنفرانس هفتگی در مرکز تحقیقات تروما

1395 / 09 / 01 -10:59


برگزاری کنفرانس های هفتگی در مرکز تحقیقات تروما

1395 / 07 / 29 -9:6


برگزاری دومین کنگره ملی تروما

1395 / 06 / 21 -8:34


چاپ هفدهمین شماره مجله Archives of Trauma Research

1395 / 05 / 10 -11:35


جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهرداد مهدیان دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات تروما

1395 / 05 / 10 -10:58


کنفرانس علمی

1395 / 02 / 05 -9:1


سال نو مبارک

1394 / 12 / 27 -8:28


چاپ شانزدهمین شماره مجله Archives of Trauma Research
شانزدهمین شماره مجله Archives of Trauma Research در 2016 March منتشر گردید.

1394 / 12 / 20 -8:39


چاپ پانزدهمین شماره مجله Archives of Trauma Research
پانزدهمین شماره مجله Archives of Trauma Research در 2015 December منتشر گردید.

1394 / 11 / 17 -10:58

   
جشنواره پرتال