Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran 

12:43:13 AM 1399 / 07 / 11
   
   

 

 

 

 

مرکز تروما سینا

 
اخبار مرکزمقالات مرکز درScopusیافته های جدید مرکز مقالات مرکز در Pub Med

 

--1399 / 06 / 26  -12:41 تعداد مشاهدات :12


--1399 / 06 / 01  -11:17 تعداد مشاهدات :23


--1399 / 05 / 28  -13:56 تعداد مشاهدات :28


--1399 / 05 / 22  -9:23 تعداد مشاهدات :32


--1399 / 04 / 25  -7:58 تعداد مشاهدات :45


--1399 / 03 / 13  -14:19 تعداد مشاهدات :108


--1399 / 03 / 13  -13:57 تعداد مشاهدات :99

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

--1399 / 04 / 03  -10:51 تعداد مشاهدات :53


--1396 / 03 / 02  -11:18 تعداد مشاهدات :823

براساس مطالعه منتشر شده توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات تروما سالیانه نزدیک به 9500 نفر ( 2.3 درصد جمعیت 400 هزارنفری و 7.5% خانوارهای منطقه کاشان و آران و بیدگل ) در حوادث ترافیکی داخل شهری دچار آسیب می شوند . نزدیک یک پنجم این اسیب دیدگان در بیمارستان بستری می شوند که هزینه بستری بیمارستانی این اسیب دیده گان برابر با 350 هزار دلار است.

--1395 / 03 / 05  -10:15 تعداد مشاهدات :1430

صدمات مکرر مغزی در روستاییان به علت عدم دسترسی به تسهیلات بازتوانی بیشتر است

--1395 / 02 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :4157