امروز : 08 اسفند 1402
09 بهمن 1402
برگزاری جلسه کمیته فنی پروژه ی کاشان،شهر ایمن ترافیکی
جلسه کمیته فنی پروژه ی " کاشان،شهر ایمن ترافیکی" با حضور استاد اپیدمیولوژی و مدرس بین الملل
08 بهمن 1402
برگزاری جلسه کمیته فنی پروژه ی " کاشان،شهر ایمن ترافیکی"
جلسه کمیته فنی پروژه ی "کاشان،شهر ایمن ترافیکی" با حضور استاد سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استادیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
20 دی 1402
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما برگزار شد
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما با حضور سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان روز سه شنبه مورخ 1402/10/19 در مرکز تحقیقات تروما تشکیل گردید.
17 دی 1402
برگزاری چهارمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی تروما "کاشان،کاشانه ایمن"
چهارمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی تروما (کاشان،کاشانه ایمن) توسط مرکز تحقیقات تروما برگزار شد.
13 دی 1402
بازدید اعضای قطب علمی آموزشی تروما از مرکز تحقیقات تروما
اعضای قطب علمی آموزشی تروما از مرکز تحقیقات تروما دانشگاه بازدید کردند
15 آذر 1402
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در تاریخ 1402/9/14 برگزار شد.
29 آبان 1402
برگزاری جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات ترو
جلسه شورای راهبردی مرکز تحقیقات تروما در خصوص اجرای برنامه رادیویی مرکز برگزار شد
23 آبان 1402
بررسی طرح "کاشان، شهر ایمن ترافیکی"در جلسه شورای شهر کاشان
در خصوص بررسی طرح "کاشان، شهر ایمن ترافیکی" درشورای اسلامی شهر کاشان، جلسه ای روز یکشنبه مورخ 1402/08/21 با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر برگزار شد.

93

تعداد طرح ها

140

تعداد مقالات

71

تعداد پایان نامه ها

کیلینک درمانی مرکز

کلینیک پرواز قاصدک
سوالات متداول
نحوه پذیرش همکاری افراد با مرکز تحقیقات تروما

درخواست توسط متقاضی

گزینش:

افراد از نظر توانمندي علمی ،مهارت فردي و رفتاري و سازمانی و آشنایی با زبان انگلیسی و همچنین سابقه علمی و کاري توسط شوراي عالی مرکز بررسی می شود

پذیرش فرد :

انجام فعالیت به مدت 3 تا 6 ماه به صورت پایلوت در مرکز

 

ارزیابی :

 فعالیت فرد مورد توسط شوراي عالی مرکز بررسی و درباره فعالیت و همکاري فرد با مرکز به مدت 6 ماه دیگر تصمیم گیري می شود

 
نحوه تصويب طرح¬هاي پژوهشي در مرکز تحقیقات تروما

دريافت پروپوزال از مجري طرح

بررسي طرح ارسالي در جلسه شوراي پ‍ژوهشي جهت مشخص شدن داوران طرح

ارسال پروپوزال­ طرح تحقيقاتي به داوران جهت انجام كارشناسي

دريافت كارشناسي طرح از داوران ظرف مدت دو هفته

ارسال كارشناسي­ انجام شده به مجري جهت انجام اصلاحات موردنظر داوران

تصويب طرح مشروط به تاييد تمام داوران

مطرح شدن مجدد نتایج داوری در جلسه شورای پژوهشی مرکز

ارسال طرح مصوب به كميته اخلاق جهت اخذ كد اخلاق