Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran 

8:58:36 PM 1402 / 07 / 06
   
 

دارای موافقت قطعی

1392/03/23
مخزن سازمانی

 

 

 

دارای موافقت قطعی

1392/03/23

 

 

مرکز تروما سینا

 
اخبار مرکزمقالات مرکز درScopusیافته های جدید مرکز مقالات مرکز در Pub Med

 

--1402 / 06 / 29  -11:19 تعداد مشاهدات :13


--1402 / 06 / 14  -13:30 تعداد مشاهدات :20


--1402 / 06 / 08  -12:18 تعداد مشاهدات :19

مشاور علمی و بین الملل پلیس راهور فراجا در دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: اولین آزمایشگاه تحقیقات جمعیتی در حوزه سوانح ترافیکی در کاشان راه اندازی می شود.

--1402 / 05 / 28  -12:53 تعداد مشاهدات :43


--1402 / 05 / 23  -12:31 تعداد مشاهدات :28


--1402 / 05 / 23  -11:53 تعداد مشاهدات :22


--1402 / 05 / 18  -8:49 تعداد مشاهدات :46

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

--1401 / 10 / 25  -12:38 تعداد مشاهدات :122


--1399 / 04 / 03  -10:51 تعداد مشاهدات :1673


--1396 / 03 / 02  -11:18 تعداد مشاهدات :2424

براساس مطالعه منتشر شده توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات تروما سالیانه نزدیک به 9500 نفر ( 2.3 درصد جمعیت 400 هزارنفری و 7.5% خانوارهای منطقه کاشان و آران و بیدگل ) در حوادث ترافیکی داخل شهری دچار آسیب می شوند . نزدیک یک پنجم این اسیب دیدگان در بیمارستان بستری می شوند که هزینه بستری بیمارستانی این اسیب دیده گان برابر با 350 هزار دلار است.

--1395 / 03 / 05  -10:15 تعداد مشاهدات :2993

صدمات مکرر مغزی در روستاییان به علت عدم دسترسی به تسهیلات بازتوانی بیشتر است

--1395 / 02 / 29  -11:49 تعداد مشاهدات :5700